Bejegeningstest

Test jouw Proffesionele BejegeningDeze test hebben we samengesteld op basis van onze begeleiding vanzorgprofessionals, teams en managers in (revalidatie-)zorginstellingen in heelNederland. In de begeleiding staat centraal hoe je jezelf actief verhoudt tot complexepraktijksituaties. De test is dan ook een onderzoek naar wat je zelf doet en belangrijkvindt op gebied van professionele bejegening. Via de score kun je zien welke facettenvan een professionele bejegening sterk ontwikkeld zijn en welke je nog onbenut laat.Geef in de onderstaande tabel aan welke van de twee uitspraken tegenover elkaarmeer van toepassing is op jou en selecteer je antwoord.
{chronocontact}BejegeningTest{/chronocontact}

Test jouw Professionele Bejegening

Deze test hebben we samengesteld op basis van onze begeleiding van zorgprofessionals, teams en managers in (revalidatie-) zorginstellingen in heel Nederland. In de begeleiding staat centraal hoe je jezelf actief verhoudt tot complexe praktijksituaties. De test is dan ook een onderzoek naar wat je zelf doet en belangrijk vindt op gebied van professionele bejegening. Via de score kun je zien welke facetten van een professionele bejegening sterk ontwikkeld zijn en welke je nog onbenut laat.

Geef in de onderstaande tabel aan welke van de twee uitspraken tegenover elkaar meer van toepassing is op jou en selecteer je antwoord. Denk daarbij aan complexe, spannende situaties, waarin jouw bejegening echt op de proef wordt gesteld.

{chronoforms}bejegening{/chronoforms}