Interventies

Wij werken graag op maat en bepalen in overleg met u wat er gebeuren moet. Rekening houdend met budget en de beschikbare tijd. Het aantal denkbare interventies ter bevordering van professionele bejegening is daarom groot. Maar een indruk van mogelijkheden kunnen we hier wel geven.

Observatie en feedback

Als een vlieg op de muur kunnen wij aanwezig zijn bij overleg of gesprek. Uiteraard met kennisgeving en goedkeuring van alle betrokkenen. Wij noteren onze observaties en geven bruikbare feedback voor verbetering van de bejegening. Resultaat: soepeler contact, met collega's, met patiënten of cliënten. En dus efficiënter overleg. En vaak ook meer plezier in het werk.

Begeleide intervisie

Onderzoek met collega's samen complexe situaties, dilemma's uit de praktijk. Je leert van elkaars aanpak op gebied van professionele bejegening: wat doe jij anders en wat voor effect heeft dat op de situatie of zelfs op die éne specifieke cliënt?

En ook tijdens de intervisie speelt bejegening een rol! Hoe leer je nu echt van elkaar?
Hoe haal je het beste uit verschillende gezichtspunten?

Training en procesbegeleiding

Wanneer u besluit de bejegening in de organisatie op een hoger plan te brengen, is daar meestal een reden voor. Is er een nieuwe visie? Zijn er veel klachten? Of is het het belangrijkste verbeterpunt, resulterend uit het tevredenheidsonderzoek? In elk geval wilt u dat er iets verandert. We overleggen wat dat is, en hoe we dat het beste kunnen doen. Veranderen van houding en gedrag vraagt oefening en tijd. Is er slechts tijd voor 1 dag training? Dan knippen we die liever in tweeën, compleet met opdracht en onderlinge feedbackmomenten.

Teambegeleiding

Als team je communicatie op een hoger plan brengen. Het beter benutten van de onderlinge verschillen, kwaliteiten en vaardigheden. De wrijving tot glans laten worden. Of dat sluimerende visieverschil nou eens goed op tafel krijgen. Of een meer eenduidige aanpak ontwikkelen in de omgang met cliënten of patiënten. Het zijn allemaal zaken waarbij een professionele bejegening het middel is.

Persoonlijke coaching of sparring

Soms loop je als professional tegen de eigen grenzen op van je eigen professionaliteit. Een onhebbelijkheid van jezelf. Een valkuil waar je telkens weer intrapt. Het gedrag of de houding van een patiënt of collega, waar je maar niet constructief mee om weet te gaan. En je weet wel, de oplossing ligt niet bij die ander, maar bij jezelf. Tijd voor zelfreflectie! Wat valt hier te leren? 

Klachtenbemiddeling en
mediation bij conflicten

Soms ben je te laat. Soms kom je er niet uit. Het probleem ligt op tafel. Tussen medewerkers, of tussen medewerker en cliënt. Een kundige bejegening is nodig om tot een oplossing te komen. Onafhankelijke, onpartijdige begeleiding helpt de weg van het probleem naar het gezamenlijk belang te vinden.

De goed opgeloste klacht leidt tot de beste ambassadeurs voor de organisatie.

Visievorming

Wat is kenmerkend voor de manier waarop wij in onze organisatie met elkaar omgaan? Waar staan wij voor als team, als organisatie? Wat vaak als communicatieprobleem wordt ervaren, blijkt in veel gevallen verschil of onduidelijkheid wat betreft de visie. Weten dat je samen hetzelfde nastreeft, creëert synergie. 

Sociale veiligheid in teams

Informeel leiderschap, bondjes, roddels, onderlinge strijd. Professionele onderlinge bejegening kan soms wel wat verbetering gebruiken. Tijd om onderliggende beelden en overtuigingen zichtbaar te maken en elkaar weer open, eerlijk en nieuwsgierig tegemoet te treden. Hier gaan persoonlijke en professionele ontwikkeling hand in hand.

Begeleiding bij zelfsturing

Zelfsturing is niet een doel, maar een middel om efficiënter en met meer verantwoordelijkheid en plezier te werken in de zorg. De omslag naar zelfsturing of zelfregulering ervaren medewerkers vaak als een grote verandering. 

Medewerkers krijgen de ruimte om het werk zo in te richten dat zij de gewenste resultaten behalen. Minder leunen op managers, meer op eigen kracht. Verschillende competenties in het team worden benut en kunnen tot bloei komen. De patiënt of cliënt wordt beter geholpen door mensen die dichterbij staan.

Dit vraagt een sterke samenwerking met de patiënt of cliënt, en ook in het team. Het team leert zwemmen, in gezamenlijkheid. De manager krijgt een coachende rol. De patiënt en cliënt wordt (h)erkend, gehoord en betrokken. Daar zijn wij op ons best.

Meer informatie?

Wij zijn te allen tijde bereid tot een oriënterend gesprek. We kunnen uitleg geven overleg onze visie, leggen die naast die van uw organisatie en kunnen bepalen wat en of wij iets voor u kunnen betekenen.

Sander van Hesteren  - 0648548135
Diana Braat  - 0652473683
Marijke Levelink  - 0648548135