Casus Onderlinge Bejegening

de plek van teamleider en/of arts (maar voor iedereen voor te stellen...)

Een patiëntbespreking is uitgelopen. Je hebt haast, je wilt snel door. Eén van de betrokken behandelaars komt naar je toe. Je hebt hem tijdens de bespreking twee keer moeten afkappen, omdat hij een uitgebreid mondeling verslag wilde doen over de toestand van de patient. Hij viel mokkend stil en je hebt verder tijdens de bespreking geen last van hem gehad.

A: Stel, de behandelaar zegt dat hij er "he-le-maal genoeg van heeft". Hij noemt in één adem de sfeer van de bespreking, de beslissingen -die hij veel te risicovol vindt- en de gebrekkige betrokkenheid van de andere aanwezigen. Hoewel hij zich ongenuanceerd uitdrukt, herken je in elk punt wel iets van waarheid. Wat zeg je?

B: Stel, de behandelaar zegt op een rustige toon dat hij er last van had, dat je hem meerdere keren onderbrak. Hij krijgt het gevoel dat zijn inbreng er bij jouw beslissingen niet toe doet. Wat zeg je?

 

Alternatieven A

Dit is een kans om feed back te geven. De kunst is ook om je te beperken tot wat nu nodig is en een vervelende discussie te vermijden.

Zeg bijvoorbeeld: "Ik hoor dat het je behoorlijk hoog zit. Je noemt ook veel verschillende zaken. En ik heb te veel haast om er nu dieper op in te gaan. Kan ik iets voor je doen, nu?" Vervolgens luister je naar de reactie. Is die helder? Weet je wat de ander van je verwacht? Vervolg dan met een constructief voorstel: "Ik stel voor dat we hier binnenkort op terugkomen en uitzoeken wat voor jou beter werkt. Want ik wil graag op een prettige manier samenwerken." Kan de ander je niet duidelijk maken wat hij wil? Geef dan aan dat het je helaas nu niet helder is wat hij van je verwacht, maar dat je dit binnenkort graag samen uitzoekt.

Valkuilen zijn

- om in een inhoudelijke discussie te raken, terwijl het over de sfeer/toon van de bespreking gaat.

- om zelf kritiek te gaan geven op zijn gedrag, trwijl hij naar jou is toegekomen...

- nu zeggen dat je erop terugkomt en het vervolgens niet doen. Spreek af wanneer je het punt samen kan bespreken!

 

Alternatieven B

Dit is een kans om feed back te ontvangen. Zeg bijvoorbeeld: "Goed dat je ermee komt. Dus je hebt het gevoel dat je opmerkingen er niet toe doen? Dat is niet mijn bedoeling. Ik hecht zeker waarde aan je inbreng." Bij haast spreek je af om er later op terug te komen. Je kunt ook nu kort uitwisselen: "Ik onderbrak je omdat we de afspraak hebben gemaakt alleen nieuwe doelen te benoemen. Dat betekent voor mij dat we het verloop van vorige week niet bespreken. Hoe zie jij dat dan?" Neem het antwoord serieus, als professioneel perspectief.

Valkuilen zijn

- over de inhoud van zijn inbreng in discussie te gaan, je medisch-inhoudelijke beslissing verdedigen.

- de feedback innerlijk afdoen als gezeur. Verharden of wegwuiven.