Voor Wie

Managers en leidinggevenden

Professionele Bejegening kun je niet afdwingen. Wel (samen) ontwikkelen en belonen. Expliciet opnemen in het beleid. De belangrijkste functie in de organisatie is bovendien de Voorbeeldfunctie. Wat laat het management zien aan 'gewenst gedrag'?

Zorgprofessionals

In korte tijd en onder hoge werkdruk iets wezenlijks voor iemand betekenen. Het verschil maken. Dat zit 'm in vriendelijkheid en aandacht voor wat de ander belangrijk vindt. De kunst is om je bejegening juist op een hoger plan te krijgen bij 'lastige' patiënten. Dat heeft invloed op welbevinden, therapietrouw, effectiviteit van de zorg én werkplezier. Hoe houd jezelf en je collega's scherp?

Medische Staf

Wat de artsen doen, ligt onder een vergrootglas. Of je nu spreekt over een patiënt, met een patiënt, over een collega, met een collega, de vergadering voorzit, superviseert of door de gang loopt... Als Medische Staf heb je daardoor een enorm bereik binnen de organisatie. Afstemming loont. Hoe ontspannen, veilig en positief kritisch is de sfeer bij jullie?

Planning en Secretariaten

De praktische uitwerking is de spil van de organisatie. Hier komen grote plannen, wensen en verwachtingen vaak in de knel. De patiënt weet precies wat-ie wil, de organisatie wil dat ook graag bieden... en wie regelt dat? De uitdaging is om samen duidelijk én vriendelijk te zijn. Doortastend én geduldig. En dan onderling nog zo te communiceren dat je inderdaad toekomt aan het werk én de creatieve oplossingen voor planningsvraagstukken.